Binnen de islam bestaan er regels die de rechten van de dieren tot uitdrukking brengen. Men mag hen  geen pijn doen, hen niet zwaar beladen, hen niet slaan, hen niet uıthongeren of van dorst laten omkomen. 

İn het hoofdstuk ''De Bij", kunnen wij aldus lezen:

"En het vee, Hij schiep het voor jullie; in hen is warmte en talloze voordelen en van hen eten jullie. En waar schoonheid voor jullie in is, als jullie hen in de avond naar huis brengen en jullie hen in de ochtend naar de weide leiden. En zij dragen jullie lasten naar een land dat jullie niet kunnen bereiken behalve met grote moeilijkheden voor jullie zelf. Waarlijk, jullie Heer is Genadig, Meest Barmhartig. En (Hij heeft) paarden, muildieren en ezels voor jullie (geschapen) om op te rijden en (zij zijn) als een sierraad. En Hij schept (andere) zaken waar jullie geen kennis van hebben. [1]

Allah leert ons dat de andere schepselen - net - zoals de mensen - in bewondering staan voor Hem en dat de vogels een specifieke taal gebruiken om Hem te aanbidden en aan te roepen.

“Zie jij dan niet dat alles in de hemelen en op de aarde Allah prijst en ook de vogels met uitgespreide vleugels. Ieder kent waarlijk zijn gebed en zijn verheerlijkingen, en Allah is Alwetend over wat zij doen.”[2]

Omtrent de rechten van de dieren, kunnen wij het volgende aanhalen:

Vooreerst genieten dieren het recht op leven en is het verboden om ze te verwaarlozen en te mishandelen.

Alle dieren hebben recht op bewaking, verzorging en bescherming. Men mag een dier niet doden zonder geldige reden. Indien dit nodig is, dient het dier snel te worden gedood, zonder het de doen lijden en dit zonder het dier angst aan te jagen.

Wilde dieren hebben het volste recht te leven in hun natuurlijke milieu zonder gestoord te worden. Huisdieren hebben het recht om te leven in harmonie met de mensen die hen na staan. Dieren die worden gebruikt om te werken mogen niet bezwijken onder het gewicht van de last. Zij hebben het recht om behoorlijk te worden gevoed en op voldoende rust.

Van bij het ontstaan van de moslimmaatschappij (14 eeuwen geleden) werden duidelijke regels omschreven en toegepast om de rechten van de dieren te laten respecteren.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Helige Koran (An-Nahl (De Bijen) 16/5-8
  2. De Heilige Koran, An-Nur (Het Licht) 24/41