De islam accepteert geen enkel vorm van terreur. Deze waarheid verandert ook niet als een bepaalde minderheid zich zogenaamd ‘islamitisch’ noemt. De Koran heeft terreur vervloekt en anarchie en wanorde als zeer kwalijk bestempeld. De islam verbiedt iedere vorm van terreur, onderdrukking en verraad en is tegen anarchie. 

Het bestrijdt vuur niet met vuur. De islam is door Allah gestuurd om rechtvaardig te zijn, het negatieve te doorbreken en de gulden middenweg voor de ziel te creëren. Om deze reden is de islam op dit vlak zeer voorzichtig. De islam beschouwt het vergieten van bloed of het doden van iemand als de grootste aanslag op de mensheid.

Allah zegt in de Koran:

“Daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven. En voorzeker, Onze boodschappers zijn met duidelijke bewijzen naar hen gekomen. Voorwaar, vervolgens waren velen van hen daarna overtreders op aarde.”1

Dus Allah waarschuwt iedereen en zegt dat dit een zware daad is en ten zwaarste veroordeeld zal worden in het Hiernamaals.Hij is er ten strengste tegen om de -door hem geschapen- mens onterecht te vermoorden. De bovengenoemde vers is zo duidelijk, dat de vraag geen aanvullende verklaring nodig heeft. 

De Koran heeft naast terreur ook wanorde en onheil vervloekt. Allah heeft in de Koran aandacht geschonken aan hen die voor wanorde zorgen, reden zijn tot wanorde en in de samenleving als bestuurders -wanneer die aan de top komen- voor wanorde zorgen. Hij geeft de impact van wanorde en de ellende van wanorde duidelijk aan:

“En wanneer hij zich afwendt, trekt hij over de aarde om daar verderf op te zaaien en om de gewassen en het vee te vernietigen, en Allah houdt niet van het verderf.”2

Een moslim die volgens deze verzen leeft, draagt geen haat en zaait geen terreur. Zelfs met zijn grootste vijand voelt hij broederschap. 

Een gelovige zet zich volledig in voor de liefde en heeft geen tijd voor vijandschap. 

Allah zegt in de Koran dat de schade die een groep mensen willen aanrichten door een andere groep wordt tegen gehouden en hierdoor de gebedshuizen geen schade worden berokkend. Hiermee richt Allah de visie van de mensen op het voorkomen van schade. 

Allah zegt: 

“Degenen die onrechtmatig uit hun huizen zijn verdreven alleen omdat zij zeiden: “Onze Heer is Allah.” En als Allah een deel van de mensen niet door een ander deel (middels de strijd) liet tegenhouden, dan zouden kloosters, kerken, synagogen en moskeeën waarin de Naam van Allah veelvuldig wordt verheerlijkt zeker zijn vernietigd. En Allah helpt zeker degene die Hem helpt. Voorwaar, Allah is zeker Sterk, Almachtig.”3

Mohammed is de profeet van barmhartigheid en liefde. Allah zegt in de Koran: 

“En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gestuurd als genade voor de werelden.”4

De profeet heeft alle vormen van ethiek in zijn daden getoond en heeft zijn hele leven lang zijn volgelingen van wanorde weerhouden. 

Hij heeft met uiterste aanbevolen van wanorde weg te blijven. 

De volgende Hadith’s (overleveringen van de profeet) maken dit openlijk duidelijk: 

“Blijf weg van wanorde! Want op dat moment is de tong net als een zwaard.”5

“Dit is voorzeker, er zal een wanorde, een verdeling en onenigheid komen. Wanneer dit het geval is, ga naar de Oehoed (berg nabij Medina) met je zwaard! Sla het tegen een steen totdat het kapot is. Blijf vervolgens thuis zitten. Verlaat je huis niet zelfs wanneer een zondige hand of de dood jou toekomt.”6


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Ma-idah (De Tafel) 5/32.
  2. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/205.
  3. De Heilige Koran, Al-Hajj (De Bedevaart) 22/40.
  4. De Heilige Koran, Al-Anbiya (De Profeten) 21/107.
  5. Hadith, Ibn-i Mace, Fiten, 24.
  6. Hadith, Ibn-i Mace, Fiten, 24.