Voor Allah, zijn niet de mensen van een bepaalde ras de eerwaardigste, maar zij die de meeste taqwa bezitten. 

“Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest. 1

Taqwa betekent Godvrezendheid, zich krachtig en zorgvuldig onthouden van Zijn verboden. Het maakt dus niet van welk volk je afstamt. In de Koran vermeld Allah dat het paradijs is voorbereid voor hen die taqwa toepassen.

In de islam wordt racisme niet getolereerd. In de volgende verzen worden de attributen van Godvrezendheid en antiracisme als volgt opgesomd:

“O mensen, Wij hebben jullie uit een man een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de Godsvrezendste. Allah is wetend gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de godsvrezendste. Allah is wetend en welingelicht.” 2

“Degenen die in voor- en tegenspoed uitgeven (op de Weg van Allah) en die hun woede inhouden en de mensen vergeven. En Allah houdt van de weldoeners.” 3

“En degenen die, wanneer zij een verdorvenheid begaan, of zichzelf onrecht aandoen, Allah gedenken en Hem om vergeving vragen voor hun zonden. En wie (anders), behalve Allah, kan de zonden vergeven? En zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.” 4

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) benadrukt dit onderwerp ook met de volgende overlevering:

Zoals uw Heer één is, is uw vader en religie ook één zoals een Arabier niet beter is dan een niet Arabier en rood niet beter is dan zwart. Geen enkel natie heeft superioriteit ten opzichte van een ander. De superioriteit is alleen met taqwa. 5

In de Koran wordt er veel aandacht gegeven aan taqwa. In het volgende vers uit de hoofdstuk “Al-Baqarah” (De koe) worden degenen met Godvrezendheid met de volgende attributen gekenmerkt:

“Degenen die geloven in het onwaarneembare, het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien.

En degenen die geloven in datgene wat aan jou (o Mohammed) is neergezonden en datgene wat vóór jou is neergezonden en (degenen die) overtuigd zijn van het hiernamaals.” 6

Deze verzen zijn slechts een paar voorbeelden uit de Koran die ons duidelijk maken dat de islam racisme verwerpt. 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste vertrekken) 49/13.
  2. De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste vertrekken) 49/13.
  3. De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/134.
  4. De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/135.
  5. Hadith, Ahmed bin Hanbel, Müsned, 9/127..
  6. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/3-4.