In de islam wordt racisme niet getolereerd. Voor Allah, zijn niet de mensen van een bepaalde ras de eerwaardigste, maar zij die de meeste taqwa bezitten. 

“O mensheid! Wij hebben jullie uit een man en een vrouw voortgebracht (Adam en Eva) en jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest eerbare onder jullie in het aangezicht van Allah is de (gelovige) die Hem het meest vreest. Waarlijk, Allah is Alwetend, Welbewust.”1

Taqwa betekent godvrezendheid, zich krachtig en zorgvuldig onthouden van Zijn verboden. Het maakt dus niet uit van welk volk je afstamt. In de Koran vermeldt Allah dat het paradijs is voorbereid voor hen die taqwa toepassen.2

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) benadrukt dit onderwerp ook met de volgende overlevering: 

“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een donkere en een donkere is niet beter dan een blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden.”3

Deze vers en hadith (uitspraak van profeet Mohammed) zijn slechts een paar voorbeelden die ons duidelijk maken dat de islam racisme verwerpt.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste vertrekken) 49/13.
  2. De heilige Koran, Ali Imran 3/133
  3. Hadith, Ahmed bin Hanbel, Moesned