Jihad is een benaming voor alle soorten bewegingen en handelingen op de weg van Allah. Het heeft niet de betekenis ‘heilige oorlog’ wat wel beweerd wordt door velen. Dit valt wel onder de vele bewegingen en handelingen om de eenheid van Allah te verspreiden, maar is niet de enige betekenis. 

“O jullie die geloven, zal ik jullie wijzen op een handel, die jullie zal redden van een pijnlijke Bestraffing? Dat jullie in Allah en Zijn Boodschapper geloven, en strijden op de Weg van Allah met jullie bezittingen en jullie levens. Dat is beter voor jullie, als jullie (het) maar wisten.” 1

Aan de hand van deze vers is te zien dat het begrip jihad allerlei handelingen omvat die ertoe leiden om het paradijs te verdienen; zowel voor jezelf als je medemens. Jihad staat dus absoluut niet voor het vermoorden van mensen en ervan uitgaan dat ze naar de hel gaan, maar juist het ego van jezelf en de ego’s van de medemensen teredden van de hel. Met het volgende bevel heeft Allah via profeet Mohammed alle mensen opgeroepen tot vrede:

“Er is geen dwang in de godsdienst (…)” 2

“(…) En de verzoening is beter (…)” 3

Nadat de profeet met heel veel geduld zich sterk heeft gemaakt tegen alle soorten folteringen en pesterijen van de mensen die zich niet aan dit bevel hielden, heeft hij uiteindelijk ter zelfverdediging toestemming gekregen om strijd te voeren tegen hen.

Jihad is niet alleen strijden ten tijde van oorlog, maar ook strijden om mensen te helpen, kennis over te brengen en je verzetten tegen alle soorten wreedheid. Leven om een voorbeeld te kunnen zijn voor de medemensen en zowel materieel als spiritueel gezien behulpzaam zijn ten opzichte van iedereen, is een belangrijke manier van jihad. Eerbied aan de ouderen tonen en barmhartigheid aan de jongeren is ook een belangrijke vorm hiervan. Maar de allerbelangrijkste en grootste vorm van jihad is strijden tegen onwetendheid. Een ander voorbeeld is een deel van je eigendom spenderen ten tijde van vrede voor de toekomst van de mens (het eeuwige leven in het hiernamaals). 

In de media wordt bewust het woord jihad gebruikt voor terrorisme, wat zoals hierboven uitgelegd totaal geen verband heeft met elkaar. 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, As-Saff (De Gelederen) 61/10-11.
  2. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/256.
  3. De Heilige Koran, An-Nisa (De Vrouwen) 4/128.