Jihad is een benaming voor alle soorten bewegingen en handelingen op de weg van Allah. Het is je best doen en strijden om de waarheid (eenheid van Allah) op elk gebied bekent te maken. Het heeft niet de betekenis ‘heilige oorlog’ wat wel beweerd wordt door velen. Dit valt wel onder de vele bewegingen en handelingen om de eenheid van Allah te verspreiden, maar is niet de enige betekenis. Om het begrip jihad op een correcte manier te kunnen interpreteren, dient er naar het volgende vers uit de Koran gekeken te worden: 

“O jullie die geloven, zal ik jullie wijzen op een handel, die jullie zal redden van een pijnlijke Bestraffing? Dat jullie in Allah en Zijn Boodschapper geloven, en strijden op de Weg van Allah met jullie bezittingen en jullie levens. Dat is beter voor jullie, als jullie (het) maar wisten.”1

Aan de hand van deze vers is te zien dat het begrip jihad allerlei handelingen omvat die ertoe leiden om het paradijs te verdienen; zowel voor jezelf als je medemensen. Jihad staat dus absoluut niet voor het vermoorden van mensen en ervan uitgaan dat ze naar de hel gestuurd worden, maar juist het ego van jezelf en de ego’s van de medemensen teredden van de hel. Met het volgende bevel heeft Allah via profeet Mohammed alle mensen opgeroepen tot vrede.

“Er is geen dwang in de godsdienst (…)”2

“(…) En de verzoening is beter (…)”3

Nadat de profeet met heel veel geduld zich sterk heeft gemaakt tegen alle soorten folteringen en pesterijen van de mensen die zich niet aan dit bevel hielden, heeft hij uiteindelijk ter zelfverdediging toestemming gekregen om strijd te voeren tegen hen.

Jihad is niet alleen strijden ten tijde van oorlog, maar ook strijden om mensen te helpen, kennis over te brengen en je verzetten tegen alle soorten van wreedheid. Leven om een voorbeeld te kunnen zijn voor de medemensen en zowel materieel als spiritueel gezien behulpzaam zijn ten opzichte van iedereen, is een belangrijke manier van jihad. 

Eerbied aan de ouderen tonen en barmhartigheid aan de jongeren is ook een belangrijke vorm hiervan. De allerbelangrijkste en grootste vorm van jihad is strijden tegen onwetendheid. 

Andere voorbeelden zijn: 

  • Een deel van je eigendommen spenderen ten tijde van vrede voor de toekomst van de mens (het eeuwige leven in het hiernamaals);
  • Leven om een voorbeeld te kunnen zijn voor de medemensen en zowel materieel als spiritueel gezien behulpzaam zijn ten opzichte van iedereen;
  • Eerbied en barmhartigheid tonen aan ouderen en jongeren

Het terrorisme waar als ‘jihad’ in het nieuws over gesproken wordt, heeft niets met de jihad te maken zoals in de islam is bedoeld. In het nieuws wordt bewust het woord jihad gebruikt, wat zoals hierboven uitgelegd is totaal geen verband heeft met elkaar.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, As-Saff (De Gelederen) 61/10-11.
  2. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/256.
  3. De Heilige Koran, An-Nisa (De Vrouwen) 4/128.