De mensheid heeft zich voortgeplant uit profeet Adam en Eva. Eva kreeg bij elke geboorte een tweeling. De tweelingen bestonden altijd uit een jongen en een meisje. Nadat twee paar tweelingen waren geboren, liet Adam ze kruislings met elkaar trouwen. Bijvoorbeeld: het meisje van het eerste paar trouwde met de jongen van het tweede paar.1

Adam is de eerste mens en de eerste profeet. Allah had hem ook een geloof toegezonden en een religieuze wetgeving geleerd. De Schepper heeft Adam geleerd wat wel en niet toegestaan was. Voor de voortplanting van de mensheid was het toen noodzakelijk dat de kinderen van Adam en Eva met elkaar moesten trouwen. 

Dit was door de Schepper toegestaan. In die periode waren er geen andere mensen buiten hen. Voor de mensen die in die tijd leefden was dit toegestaan. Nadat de bevolking tot een bepaald aantal gegroeid was, werd het door Allah verboden om te trouwen met een zus of broer


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Taberi, ibn Kethir, Razi, commentaar op hoofdstuk Al-Ma-idah (De Tafel) vers 27 van de Koran (5/27).