Van tevoren weten wat het resultaat zal zijn van een proces, maakt iemand niet verantwoordelijk voor de uitslag.

Bijvoorbeeld: je ziet dat een moordenaar een pistool richt op iemand. Je weet van tevoren dat het slachtoffer van de moordenaar zal sterven zodra hij de trekker overhaalt. De moordenaar haalt de trekker over en het slachtoffer sterft. Dat jij van tevoren wist dat het slachtoffer zou sterven, maakt jou in geen geval verantwoordelijk voor de moord. 

Als een mens niet in staat is kwaadheden te voorkomen, maar Allah wel, dan komt vrije wil ter sprake. Als Allah alle kwaadheden zou voorkomen, zou de vrije wil geen functie meer hebben en de Dag des Oordeels zou dan ook geen nut meer hebben. Door middel van hun schepping worden ongelovigen gered van non-existentie, oftewel het niet-bestaan. Dus enigszins is zelfs hun bestaan een barmhartigheid. 

Het is een ware gunst om te zeggen dat je bestaat en er bent. Hierbij heeft Allah een leidraad gezonden naar de mensheid. Ook wordt in de Koran vermeld dat geen mens wordt belast met iets dat hij niet dragen kan. Dus elke ongelovige kiest er met zijn vrije wil voor om het pad van de hel in te slaan.

“Allah heeft 99 Schone Namen“.1 Elk van deze namen wil waargenomen worden. Onder Zijn 99 namen bevinden zich onder andere de Bestraffer en de Wreker. Zonder de existentie van kwaadheden zouden dergelijke namen zich niet kunnen manifesteren en zouden vele namen van Allah ongelezen blijven.

In alles wat Allah geschapen heeft, is barmhartigheid aanwezig. Het is niet de bedoeling dat er slechts naar één aspect wordt gekeken voor het trekken van een oordeel. De mens is een schepsel dat zowel spiritueel als materieel wil groeien. Groeien is alleen mogelijk met strijd. Echter kan spirituele groei slechts plaatsvinden door middel van strijd tegen kwaadheden. Anders zou het niveau van de mens stabiel blijven net zoals die van de engelen. In een dergelijke situatie, zou de mensheid niet verdeeld zijn in verschillende niveaus. 

De meeste mensen bevinden zich misschien wel in dwaling, maar de waarde en het nut kijkt voornamelijk naar de kwaliteit en niet naar de kwantiteit. Als een man duizend zaadjes of pitjes onder de grond een natuurproces laat ondergaan en hieruit vervolgens slechts tien bomen groeien terwijl de rest van de zaadjes afsterven, dan zullen de vruchten die tien bomen hem schenken, de schade van de weg gerotte zaadjes teniet doen. 

De volmaakte gelovigen doen niet onder voor het overtallige aantal ongelovigen. Omdat er zich meer doorns bevinden dan rozen in een rosarium, ziet de eigenaar er niet van af om dit rosarium te kweken. Al zijn de doorns in de meerderheid, de rozen die hier groeien zijn het waard om het kweekproces voort te zetten. Door de rozen krijgen de doorns ook een meerwaarde. Op gebied van kwantiteit zijn de waardeloze objecten altijd meer in aantallen dan de waardevolle objecten. 

Er zijn meer kolen dan diamanten op aarde. Hoewel deze uit dezelfde grondstoffen bestaan, is de een bedoeld om te verbranden en de ander als pronkstuk. Tevens is kool niet nutteloos en heeft het ook een functie. 

Daarnaast wordt de waarde van iets pas begrepen door zijn tegenpool, oftewel het contrast van hoog en laag. De mate van warmte bijvoorbeeld wordt pas duidelijk door de mate van kou. De mate van schoonheid wordt pas duidelijk indien het wordt vergeleken met lelijkheid. De waarde van een gelovige wordt pas duidelijk met de aanwezigheid van een ongelovige. Ongelovigen dienen enigszins als maatstaf voor de gelovigen. 

Door de aanwezigheid van ongelovigen kunnen gelovigen groeien en hun waarde vermeerderen. Door het bestaan van ongelovigen tonen de gelovigen ook meerdere Schone Namen van Allah zoals ‘de Geduldige’. Hoewel de mens bijvoorbeeld om de simpelste reden kwaad kan worden op anderen en hen wil bestraffen zodra ze de kans ervoor krijgt, zien we dat Allah geduld toont om slechte daden te bestraffen. 

Uiteindelijk draait het leven om het beter begrijpen en kennen van Allah. Alles wat ertoe leidt dat Allah nog beter gekend en begrepen wordt, is het waard om te bestaan.


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. Hadith, Sahih Al-Bukhari, De’avat 68.