Van tevoren weten wat het resultaat zal zijn van een proces, maakt iemand niet verantwoordelijk voor de uitslag. Als een mens niet in staat is het kwade te voorkomen, maar Allah wel, dan komt vrije wil ter sprake. Als Allah het kwade zou voorkomen, zou de vrije wil geen functie meer hebben en de Dag des Oordeels zou dan ook geen nut meer hebben. Door middel van hun schepping worden ongelovigen gered van non-existentie, oftewel het niet-bestaan. Dus enigszins is zelfs hun bestaan een barmhartigheid. Het is een ware gunst om te zeggen dat je bestaat en er bent. Hierbij heeft Allah een leidraad gezonden naar de mensheid. Dus elke ongelovige kiest er met zijn vrije wil voor om niet te geloven.

In alles wat Allah geschapen heeft, is barmhartigheid aanwezig. Het is niet de bedoeling dat er slechts naar één aspect wordt gekeken voor het trekken van een oordeel. De mens is een schepsel dat zowel spiritueel als materieel wil groeien. Echter kan spirituele groei slechts plaatsvinden door middel van strijd tegen het kwade. Anders zou het niveau van de mens stabiel blijven net zoals die van de engelen. 

De volmaakte gelovigen doen niet onder voor het overtallige aantal ongelovigen. Omdat er zich meer doorns bevinden dan rozen in een rosarium, ziet de eigenaar er niet van af om dit rosarium te kweken. Al zijn de doorns in de meerderheid, de rozen die hier groeien zijn het waard om het kweekproces voort te zetten. Door de rozen krijgen de doorns ook een meerwaarde. Op gebied van kwantiteit zijn de waardeloze objecten altijd meer in aantallen dan de waardevolle objecten. Een ander voorbeeld: Als iemand duizend zaadjes oogst en hieruit slechts tien bomen groeien terwijl de rest van de zaadjes afsterven, dan zullen de vruchten die de tien bomen hem schenken, de schade van de weg gerotte zaadjes teniet doen. 

Daarnaast wordt de waarde van iets pas begrepen door zijn tegenpool. De mate van warmte bijvoorbeeld wordt pas duidelijk door de mate van kou. De mate van schoonheid wordt pas duidelijk indien het wordt vergeleken met lelijkheid. De waarde van een gelovige wordt pas duidelijk met de aanwezigheid van een ongelovige. Ongelovigen dienen enigszins als maatstaf voor de gelovigen. Door de aanwezigheid van ongelovigen kunnen gelovigen groeien en hun waarde vermeerderen. Uiteindelijk draait het leven om het beter begrijpen en kennen van Allah. Alles wat ertoe leidt dat Allah nog beter gekend en begrepen wordt, is het waard om te bestaan.