Het toegestaan of verboden zijn van zaken zijn afhankelijk van Allah’s gebod. Als Allah iets toegestaan verklaard dan is het toegestaan en als Hij het verboden verklaart dan is het verboden. Kortom, religie is een test. Het is een aanbod vanuit Allah naar de mensen toe. 

Daarnaast aanschouwen we dat wanneer wij aandacht schenken aan verboden dranken en voedingswaren dat hun schadelijke effecten groter zijn dan hun profijt en dat het kwaliteiten bevat waar men afschuw van heeft.

Als concreet voorbeeld hiervan kan het verbod op alcohol en gokken genoemd worden waarvan we de wijsheid omtrent het verbod duidelijk kunnen inzien door de schadelijke effecten van deze zaken.1 De huidige wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat de schadelijke effecten van varkensvlees groter zijn dan de voordelen ervan.

In de Koran is duidelijk vermeld dat varkensvlees verboden is:

"God heeft jou alleen de doden (karkassen), bloed, varkensvlees en wat werd geslacht in de naam van een ander dan Allah verboden"2

God wil ons het paradijs waardig maken. Om deze reden legde hij enkele bevelen en verboden op. Het belangrijkste is om deze bevelen en verboden te gehoorzamen.

Deze bevelen en verboden omvatten veel voordelen voor zowel ons persoonlijke leven als voor ons sociale leven.

De Duitse arts Prof. Reckeweg vertelt in zijn boek "Pork Meat and Human Health" een herinnering en wijst als volgt op de schade van varkensvlees:

"Ik ging voor behandeling naar de boerderij van een boerengezin. De vader leed aan heupgewrichtsontsteking en leverziekte, de moeder had spataderen en eczeem op haar benen, en de dochters van de familie leden aan hartfalen, reuma en bronchitis. Een van haar zoons had last van varkenshaar, hoewel zij het gezondst was. Een van hen klaagde over hartfalen en bloedpuisten.

Ik besefte dat hun ziekte veroorzaakt werd door het eten van varkensvlees. Op mijn advies stopten ze met het eten van varkensvlees en herstelden ze van de meeste van hun ziekten. Nu, in de weilanden rond die boerderijen, verspreiden zich kleine kuddes schapen, net als in islamitische landen. "

Sommigen denken dat het een zonde is om de naam van het varken uit te spreken.  Sommigen behandelen het varken als een vervloekt dier. Noch is het varken een vervloekt dier, noch is het een zonde om de naam van een varken te noemen. Zoals alle geschapen wezens zit er veel wijsheid in het creëren van het varken. Het is onze plicht om het vlees van dat dier niet te eten.

Savorin, een van de Franse filosofen, hecht veel belang aan dit effect van voeding op het temperament en zei: "Vertel me wat je eet en ik zal je vertellen wat je bent."

Onze Almachtige Heer heeft veel voedsel voor ons gecreëerd. Hij verbood het eten en drinken van bepaalde schadelijke dingen omdat Hij oneindig mededogen en genade heeft. Hij gebood zijn dienaren niet om afstand te houden van zijn waartoe zij niet in staat zijn.

Ook dit verbod bevat vele wijsheden. Wij zullen slechts een aantal ervan behandelen:

Het vetgehalte in varkensvlees is zeer hoog. Vet bevat tweemaal zoveel calorieën vergeleken met koolhydraten en eiwitten en wordt onmiddellijk opgeslagen en slechts met grote moeite weer afgebroken. Daarnaast blijkt de cholesterolgehalte van varkensvlees hoog te zijn. Het menselijk lichaam heeft cholesterol nodig voor de aanmaak van celmembranen en voor vettransport, maar te veel cholesterol veroorzaakt weer afzetting op de bloedvatwanden en bevordert toenemende vernauwing van de slagaders.

Daarnaast bevat varkensvlees tumor bevorderende stoffen die als oncogenen, endobionten, siphonospora en polymorfa beschreven worden. Het bevat ook virussen die zich meestal in onze longen vestigen en grijpen hun kans tijdens een verzwakte periode van ons immuunsysteem. Dit kan leiden tot chronische verkoudheden. 

Een Voorbeeld van een gevaarlijke en besmettelijke ziekte is trichinose. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een parasiet welke ‘trichine’ wordt genoemd. Meestal raken varkens geïnfecteerd met deze ziekte door het eten van muizen met trichine. Echter resulteert trichine bij varkens niet tot een gevaarlijke ziekte. Daarentegen veroorzaakt het bij de mens een zeer gevaarlijke en dodelijke ziekte.

Allah heeft voor ons verschillende soorten voedsel geschapen. Daarbij verbiedt Hij het nuttigen van bepaalde soorten voedsel en drank. De verboden en geboden zijn slechts bedoeld voor de bestwil van de mens zelf en zijn makkelijk uitvoerbaar voor iedereen. Allah is de Bezitter van eindeloze barmhartigheid en belaadt Zijn onderdanen niet met een last die zij niet kunnen dragen. Zoals een ontwerper van een machine weet wat goed en wat slecht is voor die machine en onder welke omstandigheden deze optimaal functioneert, zo ook weet de Schepper van de mens wat het beste is voor hem en zijn functioneren. Aangezien Hij zegt dat varkensvlees onrein en verboden is, is het consumeren ervan zowel slecht voor ons lichaam als voor onze geest.

Dit gebod is ook aanwezig in andere heilige boeken zoals de Thora en de Bijbel. Aantal voorbeelden uit de Bijbel zijn:

“Ook het zwijn, want dat verdeelt wel den klauw, en klieft de klove der klauwen in tweeën, maar herkauwt het gekauwde niet; dat zal u onrein zijn.” (Leviticus, 11/7)

“Ook het varken; want dat verdeelt zijn klauw wel, maar het herkauwt niet; onrein zal het voor jullie zijn; van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas zult gij niet aanroeren.” (Deuteronomium, 14/8)

“Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk, dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw: ze ontsteken offers in tuinen en branden wierook op branders van aardewerk, ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.” (Jesaja, 65/2-4)

Het menselijk lichaam is een perfect kunstwerk gemaakt door de Almachtige God. Natuurlijk weet de maker welk eten en drinken schadelijk of gunstig is voor het lichaam. Aangezien Allah de Almachtige varkensvlees verboden heeft gemaakt is het onze plicht om dat vlees niet te eten.

Tenslotte zijn er talloze wetenschappelijke bronnen die dit onderwerp behandelen. Voor meer informatie raden we onze lezers aan om zelf op zoek te gaan en kritisch te reflecteren over de grote verscheidenheid aan nadelen bij het eten van varkensvlees. Om men op weg te helpen zijn er een aantal bronnen in de voetnoot beschikbaar gesteld die men kan raadplegen hierover.3


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/219
  2. De heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/173
  3. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Centers for Disease Control and Prevention, World Health Organization, NutritionFacts.org, Cure4Life.eu