Het verbodene en gebodene is afhankelijk van Allah. Als Allah iets ‘halal’ verklaart, dan is het toegestaan. Als Allah iets ‘haram’ verklaart, dan is het verboden. De mens heeft een vrije wil en of hij er bewust van is of niet, hij is onderworpen aan een test. Dit betekent dat dit leven een test is waar elk mens door zijn vrije wil een keuze heeft om de geboden of verboden te volgen. Na het leven zullen de consequenties van de handelingen volgen.

“Hij heeft voor jullie slechts verboden wat vanzelf is doodgegaan, bloed, varkensvlees en vlees van iets waarover iets anders dan Allah is aangeroepen. Maar wie ertoe gedwongen wordt, niet uit begeerte of om te overtreden, voor hem is het geen overtreding. Allah is vergevend en barmhartig.”1

Om een mens in een waardige staat te stellen welke het paradijs schikt, laat de Schepper de mensheid een soort ‘examen’ ondergaan. Omwille van deze reden heeft Allah een aantal verboden en geboden vastgesteld. Wat hier dus telt is de gehoorzaamheid die getoond wordt aan de Heerser van het bestaan. Deze goddelijke principes bevatten zowel persoonlijke als gemeenschappelijke voordelen. Hierdoor ervaart een redelijke mens ook een aantrekkingskracht jegens de goddelijke wetten.

Een van de verboden binnen de islam is het eten van varkensvlees. Ook dit verbod bevat vele wijsheden. Wij zullen slechts een aantal ervan behandelen:

  • Het blijkt dat het vetgehalte in varkensvlees zeer hoog is, met name binnen de cellen. Vet bevat tweemaal zoveel calorieën vergeleken met koolhydraten en eiwitten en wordt onmiddellijk opgeslagen en slechts met grote moeite weer afgebroken. Daarnaast blijkt de cholesterolgehalte van varkensvlees hoog te zijn. Vet hangt altijd samen met cholesterol. Het menselijk lichaam heeft cholesterol nodig voor de aanmaak van celmembranen en voor vettransport. Te veel cholesterol veroorzaakt afzetting op de bloedvatwanden en bevordert toenemende vernauwing van de slagaders.
  • Varkensvlees bevat vreemdsoortige tumor bevorderende stoffen die als oncogenen, endobionten, siphonospora en polymorfa beschreven worden.
  • Varkensvlees bevat virussen, met name griepachtige virussen. Deze virussen vestigen zich meestal in onze longen en grijpen hun kans tijdens een verzwakte periode van ons immuunsysteem. Dit kan leiden tot chronische verkoudheden.
  • Een gevaarlijke en besmettelijke ziekte is trichinose. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een parasiet welke ‘trichine’ genoemd wordt. Meestal raken varkens geïnfecteerd met deze ziekte door het eten van muizen met trichine. Echter resulteert trichine bij varkens niet tot een gevaarlijke ziekte. Daarentegen veroorzaakt het bij mensen een zeer gevaarlijke en dodelijke ziekte.

Allah heeft voor onze voeding verschillende soorten voedsel geschapen. Daarbij verbiedt Hij het nuttigen van bepaalde soorten voedsel en drank. Hij is Bezitter van eindeloze barmhartigheid en belaadt Zijn onderdanen niet met een last die zij niet kunnen dragen. De verboden en geboden zijn slechts bedoeld voor de bestwil van de mens zelf en zijn makkelijk uitvoerbaar voor iedereen. 

Dit gebod is zelfs aanwezig in andere heilige boeken zoals de Thora en de Bijbel. Aantal voorbeelden uit de Bijbel zijn:

“Ook het zwijn, want dat verdeelt wel den klauw, en klieft de klove der klauwen in tweeën, maar herkauwt het gekauwde niet; dat zal u onrein zijn.” (Leviticus, 11/7)

“Ook het varken; want dat verdeelt zijn klauw wel, maar het herkauwt niet; onrein zal het voor jullie zijn; van hun vlees zult gij niet eten, en hun dood aas zult gij niet aanroeren.” (Deuteronomium, 14/8)

“Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk, dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw: ze ontsteken offers in tuinen en branden wierook op branders van aardewerk, ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.” (Jesaja, 65/2-4)

Wat zou men, naast het gered worden van de boven genoemde kwalen, verliezen als hij geen varkensvlees meer zou eten? Zoals een ontwerper van een machine weet wat goed en wat slecht is voor die machine en onder welke omstandigheden deze optimaal functioneert, zo ook weet de Ontwerper van het menselijke lichaam het beste voor het lichaam en zijn functioneren. Aangezien Hij zegt dat varkensvlees onrein en verboden is, is het consumeren ervan zowel slecht voor ons lichaam als voor onze geest.

Een laatste belangrijke vraag die men zich kan stellen kan zijn: “Als de varken zo schadelijk is voor de mens, waarom heeft Allah ze geschapen?” Het antwoord hierop luidt als volgt. Allah heeft enkel het eten van het vlees verboden, de varken op zich is geen vervloekt dier. De varken heeft immers net zoals andere dieren een rol in het ecosysteem. 

Er zijn talloze wetenschappelijke bronnen die dit onderwerp behandelen. Voor meer informatie raden we ons lezers aan om zelf op zoek te gaan en kritisch te reflecteren over de grote verscheidenheid aan nadelen bij het eten van varkensvlees. Om men op weg te helpen zijn er een aantal bronnen in de voetnoot beschikbaar gesteld die men kan raadplegen hierover.2


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/173.
  2. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Centers for Disease Control and Prevention, World Health Organization, NutritionFacts.org, Cure4Life.eu