De islam accepteert geen enkel vorm van terreur en onderdrukking. Deze waarheid verandert ook niet als een bepaalde minderheid zich zogenaamd ‘islamitisch’ noemt. De Koran heeft terreur vervloekt en anarchie en wanorde als zeer kwalijk bestempeld. 

De islam is door Allah gezonden om rechtvaardig te zijn, het negatieve te doorbreken en de gulden middenweg voor de ziel te creëren. Om deze reden is de islam op dit vlak zeer voorzichtig. De islam beschouwt het vergieten van bloed of het doden van iemand als de grootste aanslag op de mensheid.

Allah zegt in de Koran:

“Daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven. En voorzeker, Onze boodschappers zijn met duidelijke bewijzen naar hen gekomen. Voorwaar, vervolgens waren velen van hen daarna overtreders op aarde.” 1

Allah waarschuwt iedereen en zegt dat dit een zware daad is en ten zwaarste veroordeeld zal worden in het hiernamaals.  Hij is er ten strengste tegen om de mens onterecht te vermoorden. De bovengenoemde vers is zo duidelijk, dat de vraag geen aanvullende verklaring nodig heeft. 

De Koran heeft naast terreur ook wanorde en onheil vervloekt. Allah heeft in de Koran aandacht geschonken aan hen die voor wanorde zorgen, reden zijn tot wanorde en in de samenleving als bestuurders -wanneer die aan de top komen- voor wanorde zorgen. Hij geeft de impact van wanorde en de ellende van wanorde duidelijk aan:

“En wanneer hij zich afwendt, trekt hij over de aarde om daar verderf op te zaaien en om de gewassen en het vee te vernietigen, en Allah houdt niet van het verderf.” 2

Een moslim die volgens deze verzen leeft, draagt geen haat en zaait geen terreur. Zelfs met zijn grootste vijand voelt hij broederschap. Een gelovige zet zich volledig in voor de liefde en heeft geen plaats voor vijandigheid in zijn hart. 

De profeet heeft alle vormen van ethiek in zijn daden getoond en heeft zijn hele leven lang zijn volgelingen van wanorde weerhouden. De volgende overleveringen van de profeet maken dit openlijk duidelijk: 

“Blijf weg van wanorde! Want op dat moment is de tong net als een zwaard.” 3

Hij is tenslotte de profeet van barmhartigheid en liefde. Allah zegt in de Koran het volgende:

“En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gestuurd als genade voor de werelden.” 4

 


 

 

Bronnen, noten en referenties


 

  1. De Heilige Koran, Al-Ma-idah (De Tafel) 5/32.
  2. De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/205.
  3. Hadith, Ibn-i Mace, Fiten, 24.
  4. De Heilige Koran, Al-Anbiya (De Profeten) 21/107.