Het staat vast dat de heilige profeet een hoogbegaafd en intelligent persoon was. Dit stelde hem in staat om de openbaringen van Allah te begrijpen. Het duwde hem zeker niet in een positie van iemand die Allah verloochent.  Is het denkbaar dat iemand die zijn hele leven heeft gewijd aan het bestrijden van leugens en leugenaars, eigenlijk zelf een grote leugenaar zou zijn?  Dit ligt niet in de aard van de mens en is tevens een hekelpunt van intelligente mensen.

Tevens was de heilige profeet was een profeet met godsvrees, een voorbeeldig moraal en het toonbeeld van rechtschapenheid. Heel zijn leven lang heeft hij zich gewijd aan Allah, hem geprezen, hem gevreesd en aanbeden… Door deze belangrijke eigenschappen wordt hij door de hele mensheid geprezen. Dit alles ontkracht de stelling dat hij een leugenaar zou zijn geweest. 

Het grootste mirakel van de İslam is de Koran. De volgende stelling is na vijftien eeuwen nog steeds van toepassing:

Als er enige twijfel bestaat over de Koran die wij geopenbaard hebben en standvastig zijn, roep al jullie getuigen buiten Allah bijeen en breng een gelijkaardige openbaring (vers) voort. Als jullie hier niet in slagen, wat ook zal gebeuren, behoed dan het brandhout van de mensen en van het vuur dat uit stenen bestaat. Want dat is voor de godsloochenaars gereedgemaakt.“ 1

Zoals de Koran ook aangeeft was de profeet een analfabeet. Hij is als wees opgegroeid in een ethisch bedorven milieu. Dat zo iemand een godsdienst als de islam met uiterst redelijke, rechtvaardige en ethische oordelen en principes voordraagt is een mirakel op zich.  Voordat hij profeet werd, werd hij ’Muhammedü’l-Emin’ genoemd, dat betrouwbare, eerlijke en oprechte Mohammed betekent. 

De vruchten van een boom tonen aan of de boom gezond is. We kunnen de islam ook beschouwen als een boom die door profeet Mohammed (vrede zij met hem) werd geplant. 

Dit geloof is door miljarden mensen over heel de wereld gedurende meer dan 1400 jaar aanvaard. Bijna 2 miljard mensen zijn hier de vruchten van. Ondanks alle aantijgingen is de islam nog steeds de meest onderzochte godsdienst en heeft het de meeste volgelingen. Dit bewijst dat de boom gezond is en toont duidelijk aan dat de islam niet op leugens gebaseerd is. 

“Zou men zich nu de Qur’an als het woord van een mens voorstellen; hoe kan dan een glimworm zich duizend jaar lang moeiteloos aan een astronoom als een echte ster voordoen? En verder; hoe kan een vlieg zich een jaar lang voor zijn toeschouwers zonder gekunsteldheid zich als een pauw voordoen? En verder; hoe kan een bedriegende en een eenvoudige soldaat de houding van een beroemde hoge maarschalk aannemen, zijn rang innemen, en deze lange tijd uitoefenen als een bedrieger zonder dat zijn bedrog wordt opgemerkt? En verder; hoe kan een lasteraar, een leugenaar, een ongelovige zich zijn hele leven lang zonder ergens onrust te tonen voor de ogen van zijn critici steeds in zijn verschijning naar binnen en naar buiten als de meest trouwe, meest betrouwbare en de meest gelovige mens voordoen, en zijn onechte gewoonten voor de ogen van de intelligenten verbergen? Dat is honderdmaal onvoorstelbaar, dat kan geen verstandig mens voor mogelijk houden!” 2

Volgens de vaststellingen van islamgeleerden zijn er duizenden mirakels die bewijzen dat Mohammed (vredezij met Hem) een profeet is. Een paar mirakels kunnen we terugvinden in de Koran.


 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al Baqarah (De Koe) 2/23-24.
  2. Said Nursi, De woorden: “Bijvoegsel bij het vijftiende woord”, IUR Press, ISBN: 978-94-91898-07-5.