De sluier is geen politiek symbool, het is een symbool van godsdienstigheid binnen de islam. Hij heeft geen andere betekenis dan de uitdrukking een volgeling van Allah te zijn. De sluier of hoofddoek heeft slechts zin indien het bewust, vrijwillig en in totale vrijheid word gedragen.