In de islam kan noch vaderschap noch zoonschap aan Allah worden toegeschreven. De christenen beschouwen Jezus als “Gods zoon” en God wordt als “vader” beschouwd. Echter het is ondenkbaar dat een gelovige moslim zoiets kan zeggen, omdat dit direct inbreuk maakt aan de eenheid van Allah.

Het is Allah die vaders en zonen, moeders en dochters heeft geschapen. 

“Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt” 1

luidt een vers uit de Heilige Koran. Dus de geborenen of degenen die bevallen kunnen geen Schepper zijn. 

Nog een andere vers zegt Allah het volgende: 

”De Stichter van de hemelen en de aarde. Hoe kan Hij een kind hebben, als Hij geen vrouw heeft? En Hij heeft alles geschapen en Hij is op de hoogte van alles.”2

En de joden zeggen: “Oezayr (Ezra) is de zoon van Allah.” En de christenen zeggen: “De Messias (cIesa) is de zoon van Allah.” Dat zijn hun woorden (die) uit hun monden (komen). Zij imiteren hiermee de uitspraken van degenen die voorheen niet geloofden. De Vloek van Allah rust op hen. Hoe kunnen zij zo afgedwaald zijn (van Zijn aanbidding)?3

De christenen noemen Jezus “Gods zoon” en houden hiermee niet op en gaan verder zoals de Koran verklaart:

“Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “Voorwaar, God, Hij is de Messias (Iesa-Jezus), de zoon van Maryam.”4

“Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “Waarlijk, God is één derde van (de) drie (in een drie-eenheid).” Maar er is geen god behalve één God (Allah). En als zij niet ophouden met dat wat zij zeggen, dan zullen degenen onder hen die niet geloven zeker getroffen worden door een pijnlijke bestraffing.”5

Kortom, we zijn de dienaren van Allah. Noch is Hij onze vader, noch zijn we kinderen van Allah. Deze uitdrukkingen zijn dus zeer illusoir. Hij is onze Schepper. Dit betekent niet dat Hij onze vader is. Het feit dat we door Allah zijn geschapen, betekent eveneens niet dat we als zijn kinderen beschouwd mogen worden. 


 

[

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/3.
  2. De Heilige Koran, Al-An’am (Het Vee) 6/101.
  3. De Heilige Koran, At-Tawbah (Het Berouw) 9/30.
  4. De Heilige Koran, Al-Ma-idah (De Tafel) 5/72.
  5. De Heilige Koran, Al-Ma-idah (De Tafel) 5/73.