In de islam kan vaderschap niet aan Allah worden toegeschreven. De christenen beschouwen Jezus als zoon van God en God wordt als vader beschouwd. Echter is het ondenkbaar dat een moslim zoiets kan zeggen. Het is Allah die vaders en moeders, zonen en dochters heeft geschapen. 

“Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt” 1

Andere verzen zeggen het volgende: 

”De Stichter van de hemelen en de aarde. Hoe kan Hij een kind hebben, als Hij geen vrouw heeft? En Hij heeft alles geschapen en Hij is op de hoogte van alles.”2

En de joden zeggen: “Oezayr (Ezra) is de zoon van Allah.” En de christenen zeggen: “De Jezus (Iesa) is de zoon van Allah.” Dat zijn hun woorden (die) uit hun monden (komen). Zij imiteren hiermee de uitspraken van degenen die voorheen niet geloofden. De Vloek van Allah rust op hen. Hoe kunnen zij zo afgedwaald zijn (van Zijn aanbidding)?3

“Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “Voorwaar, God, Hij is de Messias (Jezus), de zoon van Maryam.”4

“Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “Waarlijk, God is één derde van (de) drie (in een drie-eenheid).” Maar er is geen god behalve één God (Allah). En als zij niet ophouden met dat wat zij zeggen, dan zullen degenen onder hen die niet geloven zeker getroffen worden door een pijnlijke bestraffing.”5

Samengevat: wij zijn de dienaren van Allah. Noch is Hij onze vader, noch zijn we de kinderen van Allah. Hij is onze Schepper. Dit betekent niet dat Hij onze vader is. Het feit dat we door Allah zijn geschapen, betekent eveneens niet dat we als zijn kinderen beschouwd mogen worden. 


 

 

 


 

 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/3.
  2. De Heilige Koran, Al-An’am (Het Vee) 6/101.
  3. De Heilige Koran, At-Tawbah (Het Berouw) 9/30.
  4.  De Heilige Koran, Al-Ma-idah (De Tafel) 5/72.
  5. De Heilige Koran, Al-Ma-idah (De Tafel) 5/73.