De waarheden van het geloof vormen één geheel; je moet in alle waarheden tegelijk geloven om geen ongelovige te worden. Een gelovige die in Allah gelooft, zal ook in zijn boek, de Koran moeten geloven, zodat hij zijn Heer kan kennen met een oprecht geloof.

De menselijke reden kan zichzelf en de Schepper van deze wereld kennen/weten; maar hij kan de eigenschappen, al zijn namen, al zijn bevelen en geboden, het eeuwige hiernamaals, de wegen naar het paradijs van Allah de Almachtige niet kennen, tenzij Allah de Almachtige hen dat niet informeert.

Geloof in Allah vereist geloof in de Koran. We kunnen God alleen kennen door het boek of de boeken die Hij de mensheid heeft toegewezen.

De persoon die in de Koran gelooft, dient ook in de profeten en de aartsengel Gabriël te geloven. Dit is de eerste én de grootste stap om in profeten en engelen te geloven.

Een persoon die in de Koran en de profeet gelooft, gelooft in alle waarheden die zijn geopenbaard door de Koran en onderwezen door de boodschapper van Allah en omhelst al het aanbidden.

We kennen de zon aan zijn lichtstralen. Zonder zijn licht kunnen we de zon niet kennen. Net als dit voorbeeld stelt de Almachtige Allah zichzelf aan ons voor met zijn profeten en met zijn heilige boeken. Zonder een profeet en zonder een boek is het voor de mens niet mogelijk om God te leren kennen. Men kan de Schepper enkel herkennen in gewaarwording via Zijn profeten en boeken.

Samengevat; Als iemand die gelooft in Allah maar niet in profeten, religies (Abrahamitische godsdiensten) en heilige boeken, is die persoon op dat ogenblik een ongelovige geworden. Als hij sterft met deze geloof/intentie, zal hij niet naar het paradijs mogen gaan. Moge Allah de Almachtige ons beschermen tegen deze onwetendheid en godslastering. Amen.