De Koran verklaart dat we allemaal sektarisch zijn ontstaan om zo tot bij elkaar te komen en de banden en relaties onderling te versterken. De verschillen tussen mensen zijn volgens de islam niet de oorzaak van een maatschappelijk probleem, maar juist de oplossing. 

“O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij Allah de godvrezendste. Allah is wetend en welingelicht.” 1

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) beveelt:

“Er zit welwillendheid in het goed doen en goed behandelen van elk levend wezen.” 2

Hiermee moedigt hij iedereen aan –gelovig of niet– om elk levend wezen goed te behandelen.  De islam behandelt alle mensen gelijk. Discriminatie tussen moslims en niet-moslims is niet toegestaan. Het is de plicht van een moslim om het geloof (ook als dit niet islam is), de eer, het verstand, het bezit en het leven van ieder mens te beschermen. 

“Allah verbiedt niet dat jullie hen die niet wegens de godsdienst tegen jullie gestreden hebben en die jullie niet uit jullie woningen verdreven hebben, met respect en rechtvaardig behandelen. Allah bemint hen die rechtvaardig handelen.” 3

Volgens de islam hebben ook niet-moslims recht op een menswaardig bestaan. Deze eer betreft de mens als mens, ongeacht hun overtuiging, kleur of ras. Het is daarmee verplicht de waardigheid van mensen te respecteren, of zij nu moslim zijn of niet. Ook is het hun recht dat hun eer niet bezoedeld wordt en dat discussies met hen plaatsvindt op de meest eerwaardige manier. 

Samengevat, iedereen is vrij op vlak van geloof en aanbidding. Wat volgens de islam verboden is voor moslims, onder andere het eten van varkensvlees, geldt enkel voor de moslims. 


 

 


 

Bronnen, noten en referenties

  1. De Heilige Koran, Al-Hujurat (De binnenste vertekken) 49/13.
  2. Hadith, Buhari
  3. De Heilige Koran, Al-Mumtahinah (De vrouw die ondervraagd werd) 60/8.