Een van de kwesties die velen zich afvragen is over het feit dat Jezus Christus zonder ouders was geboren. Voor velen past dit niet in de gedachten.

Eerst en vooral moeten we goed beseffen dat Allah de wetgever is en er geen verplichting is voor Hem om de wetten na te leven die door Hem zijn gemaakt. Om een kind op de wereld te brengen is de samenkomst van een vrouw en een man een wet die Allah heeft opgelegd. Het leven bestaat uit vele soorten testen waar Allah volgens zijn oneindige wijsheid de wereld organiseert en het is aan ons om te geloven of wij Zijn beslissingen begrijpen of niet. 

De eerste mens Adam is door Allah geschapen en het is vereist dat we dit zo aanvaarden. Adam had noch een vader, noch een moeder en Allah wenste de eerste mensen op deze manier te scheppen. Dit is het begin van vele testen waarin wij moeten geloven.  

Wanneer de denkwijze van de mens met de tijd veranderde en de oorzaak-gevolg relatie als heilig werd beschouwd, dus dat alles een oorzaak moest hebben, besliste Allah om Jezus zonder een vader te scheppen om zo aan te tonen dat Hij de enige Schepper is voor de gehele mensheid en dat Hij kan doen wat Hij wil.

Allah heeft doorgaans miljarden sterren gemaakt en beheert miljarden sterrenstelsels. Eveneens is Hij de schepper van de zon die 1,3 miljoen keer groter is dan deze wereld en die zonder enig brandstof altijd warmte blijft stralen en blijft functioneren. Zo is er geen enkel reden om te zeggen dat het onmogelijk zou zijn dat Jezus zonder een vader of een moeder is ontstaan.

De mensheid loopt vaak in de val met hun standpunten. Met andere woorden, de handelingen die wij doen of onze capaciteiten, worden altijd vergeleken met die van Allah. Wat Hij ook wenst zal zonder twijfel ontstaan omdat Hij de Oppermachtige is. Aan de andere kant moeten we niet uit het oog verliezen dat de eerste creatie van miljoenen planten- en diersoorten noch middels een zaadje, noch middels moeder en vader heeft plaatsgevonden. Dus bijgevolg is Jezus Christus niet de enige die zonder ouders is geschapen, wij dienen in deze te geloven om Allah als de Almachtige te accepteren en te geloven in het feit dat er geen moeilijkheden voor Hem bestaan.