In de laatste tijd horen we de volgende vragen vaak: Heeft Allah het wel aan ons gevraagd voordat Hij ons schiep, ons mens maakte, aan beproevingen onderwierp en verplichtte tot aanbidding?

Hier is een andere vraag:

Waar bevonden wij ons voor de schepping, zodat Allah het aan ons zou kunnen vragen? Wij bestonden toch niet? Zoals ook blijkt uit de zin “Voordat Allah de mensen schiep…” bestonden wij niet voor de schepping. Iets dat niet bestaat kan geen vragen krijgen of beantwoorden. We beschikten immers -zijnde onbestaand- ook niet over een verstand, wilskracht noch voorkeuren dus we waren ook niet in staat om zo een vraag te beantwoorden. Bijgevolg konden we ook niet weten wat het inhoudt om mens te zijn en alles wat erbij hoort.

Men moet dus eerst beseffen dat er niets kan gevraagd worden aan iets of iemand die niet bestaat vooraleer dit te bevragen.

Dan nog blijft de vraag -in het geval we over verstand zouden beschikken voordat we geschapen werden – wat zou ons antwoord zijn?

Zou je een metaal willen zijn, een plant, een dier of een mens met verstand en wilskracht? Uiteraard zouden we kiezen voor mens.
 
Onze schepper heeft ons uit het niets geschapen als de meeste waardige levende wezen, namelijk een mens. Het past niet om de schepping als mens in vraag te stellen, terwijl we Hem zouden moeten leren kennen en dankbaar zijn.